روز دوم کاری

من نمی فهمم دلیل احساس و فکر توی سرم رو.

می دونم تو دوسم داری و نمی دونم با خودم چند چندم.

اما همه اش منتظر بودم  امروز از در بیای تو .

خوشم میاد به ما با هم کار نمی دن.

/ 0 نظر / 22 بازدید